Simula sa ₱1 fee, pwede kang magpadala sa buong bansa mula sa aming 8,500+ locations*

Sa Metro Manila at North Luzon

Ipapadalang pera (PHP) Transfer fee (PHP)
1.00 – 100.00 1
101.00 – 300.00 3
301.00 – 500.00 5
501.00 – 1,000.00 15
1,001.00 – 2,000.00 25
2,001.00 – 3,000.00 45
3,001.00 – 5,000.00 85
5,001.00 – 7,000.00 115
7,001.00 – 10,000.00 125

Sa South Luzon, Visayas, at Mindanao

Ipapadalang pera (PHP) Transfer fee (PHP)
1.00 – 100.00 1
101.00 – 300.00 3
301.00 – 500.00 8
501.00 – 700.00 10
701.00 – 900.00 12
901.00 – 1,000.00 15
1,001.00 – 1,500.00 20
1,501.00 – 2,000.00 30
2,001.00 – 2,500.00 40
2,501.00 – 3,000.00 50
3,001.00 – 3,500.00 60
3,501.00 – 4,000.00 70
4,001.00 – 5,000.00 90
5,001.00 – 7,000.00 115
7,001.00 – 9,500.00 125
9,501.00 – 10,000.00 140

Paano magpadala ng pera mula sa agent location

  Kumpletuhin ang Send Form at ibigay ito sa aming agent, kasama ang isang balidong ID.
  Ibigay ang perang ipapadala at bayaran ang iyong transfer fee.
  Kunin ang iyong resibo at tandaan ang iyong Money Transfer Control Number (MTCN).
  Ibahagi ang MTCN sa iyong receiver lamang para matanggap nila ang pera.

Sa loob ng ilang minuto**, pwede na nilang makuha ang pera sa alinman sa aming agent locations.

admin
Author: admin